1919.

Április 30.

A román csapatok a tiszajenői (Szolnok vm.) hídfő kivételével mindenütt elérik a Tisza vonalát. május 2.

A csehszlovák csapatok elfoglalják Sátoraljaújhelyt. május 1.

Kun Béla külügyi népbiztos jegyzéket intéz Woodrow Wilson amkerikai elnökhöz, a csehszlovák, a román és a jugoszláv kormányhoz. A jegyzék szerint a Tanácsköztársaság nem áll a területi integritás alapján, nincsenek hódító törekvései, békét akar a környe­ző államokkal.

    1919.

    Április 21.

    A román hadsereg a Huszt–SzatmárnémetiNagykárolyNagyvárad–NagyszalontaArad vonalról újabb támadást indít. április 22. — A Hadügyi Népbiztosság egységes vezetés alá helye­zi a keleti frontot. Főparancsnok Böhm Vilmos; az arcvonal mögötti területek teljhatalmú biztosa Szamuely Tibor.

    ­A Közoktatásügyi Népbiztosság elren­deli az egyházi vagyont felszámoló bi­zottságok felállítását.