1919.

Május 31.

A Vörös Hadsereg elfoglalja Rimaszombatot és Edelényt.

Közzéteszik az FKt rendeletét a 18 és 45 év közötti „dolgozó férfiak” általános védkötelezettségéről. A Hadügyi Népbiz­tosság a sorozásokat egyelőre csak Bp-re és a Duna–Tisza közére ren­deli el.

Károlyi Gyula gr. miniszterel­nök Szegeden átalakítja kormányát. július 12. Miniszterek: külügy betöltetlen (jú­nius 6.); belügy Kele­men Béla (június 6.); pénzügy Solymosy Lajos br., ideiglenesen; kereskedelemügy Varjasy Lajos; földművelésügy Kintzig János; vallás- és közoktatásügy (június 6.); igazságügy Károlyi Gyula gr. miniszterelnök, ideiglenesen; hadügy Károlyi Gyula gr. miniszterelnök (jú­nius 6.); népjólét Bársony Elemér államtitkár; közélel­mezés Hemmen János.

    1919.

    Május 19.

    A csehszlovák csapatok elfoglal­ják Kisterenyét (Nógrád vm.).

    Közzéteszik az FKt rendeletét a Népgazda­sági Tanács felállításáról, illetőleg az ellenforradalmi cselekményt elkövetők vagyonának elkobzásáról.

    ­A Pénzügyi Népbiztosság új 5 koronás bankjegyet hoz forgalomba váltópénz­ként.