1919.

Július 29.

A román hadsereg Tiszaladány­nál és Taktakenéznél (Szabolcs vm.) átlépi a Tiszát. A Vörös Hadsereget Bp irányába vonják vissza. — Meg­kezdődik a Vörös Hadsereg bomlása.

Az antanthatalmak ultimátumban követelik az FKt lemondását.

A Közoktatásügyi Népbiztosság elrendeli az egységes nyolc­osztályos népiskola bevezetését az egész országban.

  1919.

  Július 24.

  A Tiszánál, Kar­cag térségében megindul a román hadsereg fő erőinek ellentámadása.

  A párizsi békekonfe­rencia nyilatkozatot ad ki: a Mo elleni gazdasági blokád feloldásá­nak és az országgal kötendő békének feltétele a tanácskormány eltávolítása.

  Lemond Julier Ferenc, a Vörös Had­sereg vk. főnöke. Julier lemondását nem fogadják el. — Lemond Kalmár Henrik német népbiztos.

   1919.

   Július 14.

   Kun Béla külügyi népbiztos Georges Clemenceau-nak adott válaszában is­merteti a román hadsereg fegyverszüne­tet sértő sorozatos támadásait, és ismé­telten kéri a Tiszántúl kiürítését.

   A szövetséges missziók Nagykikindán (Torontál vm.) tartott konferenciája elhatározza a Mo elleni támadást, és megbeszéli annak részleteit.

   Az FKt Landler Jenőt nevezi ki a Vörös Hadsereg főparancsnokává.