1919.

Szeptember 18.

A kaposvári törvényszéki fogházból különítményesek elhurcolják és meggyilkolják a fogva tartott kom­munistákat, közöttük Latinca Sándor v. kormányzótanácsi biztost, Tóth Lajos v. megyei direktóriumi tagot, Szalma István v. párttitkárt, Levin Samut, a Somogy megyei szövetkezetek veze-tőjének v. helyettesét.

    1919.

    Szeptember 10.

    Az antanthatalmak megkö­tik a békét Ausztriával a Párizs melletti Saint Germain-ben. A szerződés Ausztriát önálló államként ismeri el és megtiltja egyesü­lését Németországgal; az ország harmincezer főnyi hivatásos hadsereget tarthat fenn. Dél-Tirol a Bren­ner-hágóig, Görz, Trieszt és Isztria Olasz­országhoz kerül. Ausztria megkapja Nyugat-Mo-ot. 1920. június 4.

    Az antant­hatalmak a nemzeti kisebbségek védel­mét biztosító szerződést kötnek Cseh­szlovákiával a Párizs környéki Saint­ Germain-en-Laye-ben.