1920

1920.

Június folyamán

A védőligák szövetsége pályázatot hirdet az ország régi határainak vissza­állítására buzdító ima és jelmondat megírására. A bíráló bizottság elnöke Rákosi Jenő. —  Papp-Váry Elemérné díjnyertes imája: „Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában, ámen.” A díjnyertes jelmondat: „Csonka Magyarország nem ország, egész Magyarország mennyország.”

    1920.

    január 15.

    A békekonferencia Legfelsőbb Tanáca Georges Clemenceau elnökletével fogadja a magyar küldöttséget, s közli a Mo-gal kötendő béke feltételeit. január 16.

    Az MSZDP választmánya visszahívja a kormányban levő tagjait, Peyer Károly minisztert és Miákits Fe­renc államtitkárt; egyszersmind bejelen­tik, hogy a párt nem indul a január 25-ére kitűzött nemzetgyűlési választásokon.