1924

1924.

December 18.

Az Ngy elfogadja az 1924: XXVI. tc.-et a fővárosi törvényhatóságról. Választásra jogo­sult az, aki ogy-i képviselői választási jogosultsággal bír, és legalább 6 éve fővárosi lakos; a fővárosi tör­vényhatósági bizottság 250 választott és 65 kinevezett vagy hivatalból részt vevő tagból áll; a választás titkos, lajstromos.

    1924.

    December 9.

    A bp-i Büntető Törvény­szék ítéletet hirdet Eskütt Lajos (az időközben elhunyt Nagyatádi Szabó istván v. földművelésügyi miniszter titkára) perében. Esküttet 5 évi fegyházra, 10 évi hivatal-vesztésre és 9 millió korona pénz­büntetésre ítélik.