1925

1925.

December 22.

Romániában életbe lép a ma­gánoktatási törvény. Az iskola tannyel­vétől függetlenül kötelezővé teszik a ro­mán nyelv, továbbá Románia földrajzá­nak, történelmének és alkotmányának román nyelven való tanítását; a tanárok román nyelvből kötelesek vizsgát ten­ni; az érettségi vizsga román bizottság előtt, románul történik.

    1925.

    November 10.

    Közzéteszik a 32250/1925. sz. kormányrendeletet a rádióról. A rádiót állami monopóliummá nyilvánít­ja; intézkedik az adó- és vevőantennák létesítésének szabályairól, a rádiókészü­lékek gyártásáról; díjakat állapít meg az adók és vevők után. — Egy vevőkészülék üzemeltetési díja 30 000 korona, 1927-től 2 pengő 40 fillér. december 1.