Constantin Sănătescu tábornok román miniszterelnök ultimátumot intéz a magyar kormányhoz, és a második bécsi döntéssel visszacsatolt területek (Észak-Erdély) azonnali kiürítését követeli. szeptember 1. — A nap folyamán a román légierő bombázza Nagyváradot, Szászrégent, Debre-cent, Kecskemétet és Ceglédet.

    Bonczos Miklós belügyminiszter megbízza Ferenczy László cs. alezredest „az ország területén tartózkodó zsidók részére kijelölendő telephelyek felkutatása, megszervezése, azok megfelelő biztonsági szolgálattal való ellátása … előkészítésével és végrehajtásával”.

      Horthy Miklós kormányzó fogadja Szálasi Ferencet, a Nyilaskeresztes Párt vezetőjét, aki szélsőjobboldali egységkormány megalakítására tesz javaslatot; a kormányzó elhárítja a kez-deményezést, és Szálasit a rend és a nyugalom fenntartására inti. — Szálasi arra a következtetésre jut, hogy a nyilasoknak Horthy nélkül kell átvenniük a hatalmat. augusztus 30.