1945

1945.

január 4.

Az INK rendeletet ad ki (14/1945. M. E.) a közigazgatás újjászervezéséről. Eszerint a helyi önkormányzatoknak saját erejükből kell gondoskodniuk az igazgatási szervek létrehozásáról és működéséről. Az önkormányzati testületekben minden demokratikus pártnak, szakszervezetnek és egyéb demokratikus társadalmi szervezetnek helyet kell kapnia.

    A 15/1945. sz. kormányrendelet az állami alkalmazottak korábbi ténykedésének felülvizsgálatára igazolóbizottságokat állít fel. május 2. Az INK az egyházi személyek igazolását, a rendeletben előírt bizottságok helyett, az egyházak saját hatáskörébe utalja.

      A nyilas kormány a közintézményeket és a közalkalmazottakat ellenőrző bírósági szervként felállítja az Országos Számonkérő Irodát; vezetője Pethő Tibor. — A kormány a közalkalmazottak számára előírja a „Kitartás! Éljen Szálasi!” köszöntést.