Hermann Balck tábornok, a 6. német hadsereg parancsnoka elrendeli a hadserege területén tartózkodó magyar csapatok lefegyverzését, és ugyanerre tesz javaslatot a hasonló szintű német parancsnokoknak.1 — László Dezső vezérezredes (1949. június 8.), az 1. hadsereg parancsnoka önhatalmúlag átveszi az Ausztria területén tartózkodó, vagy oda tartó magyar csapatok feletti parancsnokságot. április 26.

  1. 1) Ravasz, Honvédség, 217.

1945.

március 30.

Brennbergbányáról teherautókonvojon és vasúti szerelvényen útba indítják Ausztria felé a deportált zsidóktól összerabolt, és 1944. október 7-e óta gyűjtött vagyontárgyakat. A szállítmány 105 ládában és 2 vaskazettában aranyat, drágaköveket és igazgyöngyöt, 1500 ládányi ezüsttárgyat, 3000 szőnyeget, festményeket, műtárgyakat, gyűjteményeket és más javakat tartalmazott; összértéke, mai becslés szerint és korabeli árfolyamon, 6-13 millió dollár lehetett.1 május 11.

  1. 1) Kádár—Vági, 126. A szerzők szerint a dollár korabeli és mai árfolyama tízszeres szorzóval számítható.