1945.

május 29.

Romániában közzéteszik a kolozsvári Bolyai Magyar Tannyelvű Állami Tudományegyetem felállítását elrendelő (június 3.), valamint az Észak-Erdélyből 1940-ben elmenekült román iskolák visszatérését elrendelő törvényt. A fennálló magyar iskolák kénytelenek átengedni helyiségeiket a két háború között „kultúrzónává” nyilvánított színmagyar területeken is; az oktatási intézmények a magyar egyházak épületeibe szorulnak. június 22.

    1945.

    május 27.

    Az ev. és a ref. egyház vezetői közös memorandumban fordulnak a miniszterelnökhöz; kifejtik, hogy az új magyar állam és az egyházak közös érdeke a demokratikus államrend fölépítése, s ehhez tisztázni kell a két fél egymáshoz való viszonyát.