A csendes-óceáni hadszíntéren befejeződik az okinavai ütközet; az amerikai csapatok birtokba veszik a szigetet. — A 130 ezer fős japán védőseregből 100 ezer katona elesett vagy rituális ön-gyilkosságot követett el; a civil áldozatok száma 150 ezer lehetett.

    1945.

    június 29.

    A Szu és Csehszlovákia képviselői Moszkvában megállapodást írnak alá Kárpátaljának a Szu-hoz csatolásáról; eszerint Kárpátontúli Ukrajna egyesül „ősi hazájával”, Ukrajnával, az új csehszlovák–szovjet államhatár pedig megegyezik a Szlovákia és Kárpátalja közötti 1938 előtti tartományi határral. A szerződés Kárpátalján kívül a Szu-hoz csatol 13, közigazgatásilag korábban Szlovákiához tartozott magyar lakosságú községet is: Bártfát, Csapot, Gálocsot, Kisrátot, Kisszelmencet, Kistéglást, Nagyrátot, Palágyot, Palágykomorócot, Pallót, Szürtét, Tiszaásványt és Tiszasalamont. november 22.

      A San Franciscó-i konferencián 51 ország képviselői aláírják az ENSZ chartáját. Az Alapokmány nem állítja vissza a Népszövetség nemzetközi kisebbségvédelmi garanciális rendszerét; a nyelvi, etnikai, faji vagy vallási kisebbségek kérdését emberi jogi kategóriaként, nem csoportjogként kezeli. október 24.