1945.

július 31.

E hónap folyamán a Magyar Írók Szabad Szakszervezete első kongresszusán felveszi a Magyar Írók Szövetsége nevet. A szövetség elnöke a szovjet emigrációból hazaért Gergely Sándor, főtitkára Barabás Tibor, mindketten kommunisták. Az Elnöki Tanács tagjai: Gellért Oszkár, Kárpáti Aurél, Illyés Gyula, Kassák Lajos, Tamási Lajos, Zilahy Lajos.

    A magyar kormány a MIOI kérésére szóbeli jegyzékben tájékoztatja a SZEB-et a magyar nemzetiségű csehszlovákiai zsidók üldözéséről, kiutasításáról és vagyonuk elkobzásáról, s felkéri, hogy járjon közben a csehszlovák kormánynál a zsidóság nemzetiségi alapon történő üldözésének megszüntetése érdekében. július 23.