Tildy Zoltán miniszterelnök a Parlamentben előterjeszti koalíciós kormánya programját: baráti viszony a Szu-val és a környező országokkal; a központi kormányzat erősítése; a gazdaság helyreállítása; a földreform befejezése; az infláció megállítása. Programbeszédében a magyar–csehszlovák jószomszédi viszony megteremtésének legfőbb akadályát a csehszlovákiai magyar kisebbség ellen hozott intézkedésekben látja.

    Michal Francisci, békéscsabai szlovák evangélikus lelkész Révai Józsefhez írt levelében védelmébe veszi a csehszlovákiai magyar kisebbséget sújtó intézkedéseket, amelyeket „egy nép fasiszta és irredenta elemeinek felelősségre vonásának” nevez.

      Tildy Zoltán miniszterelnök levélben értesíti Dalibor Krnót, hogy a magyar kormány kész tár-gyalásokba bocsátkozni a lakosságcseréről. A tárgyalások előfeltétele magyar részről, hogy a csehszlovák hatóságok vessenek véget a magyar kisebbség üldözésének, s függesszék fel a magyarellenes rendeletek végrehajtását. december 3.