1946.

január 30.

A Ngy-ben megkezdődik az államformáról és az államfői jogokról rendelkező törvény tervezetének vitája. március 12. — Slachta Margit, a Keresztény Női Tábor vezetője nyíltan kiáll a királyság intézménye mellett, illetőleg javasolja a döntés elhalasztását. A vita során Rajk László kezdeményezi, hogy az állampolgári jogokat mindenki számára biztosító törvényt minél előbb egészítsék ki a demokrácia és a köztársaság védelméről rendelkező törvénnyel.

  1946.

  január 25.

  A magyar kormány az amerikai, a brit és a szovjet kormányhoz intézett jegyzékében szakértőkből álló bizottság kiküldését kéri „a magyar kérdés igazságos és általános megnyugvást hozó rendezésének előkészítésére”, a magyar békeszerződéssel kapcsolatos politikai, gazdasági és területi kérdések megvizsgálására. február 1.

   1946.

   január 24.

   A „jelenlegi Csehszlovákiában élő magyarok” képviselői Tildy Zoltán miniszterelnökhöz intézett memorandumukban csalódottságukat fejezik ki a lakosságcseréről folytatott tárgyalások felújítása miatt. A szerzők a tartós és igazságos béke feltételét a magyarlakta területek Mo-hoz csatolásában jelölik meg, s elutasítanak minden olyan megoldást, amely a szlovákiai magyarságot az általa lakott terület nélkül kívánná áttelepíteni.