A négy nagyhatalom külügyminiszter-helyetteseinek londoni értekezletén a szovjet fél előterjeszti a Mo-gal kötendő békeszerződés tervezetét. A javaslat szerint Erdély egész területe Romániához tartoznék, a Szu pedig jogot kapna arra, hogy a békeszerződés megkötése után is csapatokat állomásoztasson Mo és Románia területén. május 7.

    1946.

    március 27.

    Gyulán értekezletet tartanak a békés-bihari ortodox egyházközségek: felújítják román jellegüket, és önmaguk számára egyházmegyei konzisztóriumot létesítenek. Elnökké Mundruczó Péter (Mîndruţău Petru) gyula-krisztinavárosi (-kisrománvárosi) paróchust választják.1 1983. június 13.

    1. 1) A paróchus az aradi püspöktől hamarosan megkapta a püspöki vikáriusi kinevezést. Az új román egyházmegye kánonjogi szempontból az aradi püspök és a bukaresti pátriárka fennhatósága alatt működött. Ezt 1951-ben a magyar állam is elismerte. (Lásd: A magyarországi román ortodox egyház története. www.melte.hu.)