E hónapban Fábry Zoltán csehszlovákiai magyar író megfogalmazza A vádlott megszólal c. memorandumát, amelyben tiltakozik a kollektív bűnösség vádja ellen, és kinyilvánítja a cseh-szlovákiai magyarok egyöntetű antifasizmusát.

  Tildy Zoltán, Rákosi Mátyás, Bán Antal és Szakasits Árpád megállapodik arról, hogy a Baloldali Blokk pártjai hajlandók tárgyalni az FKgP május 21-ei követeléseiről. Délután a Baloldali Blokk Végrehajtó Bizottsága elfogadja az FKgP-nek adandó válaszlevél tervezetét. június 1.

   1946.

   május 27.

   Lejár a Csehszlovákiába áttelepülni szándékozó mo-i szlovákok (és csehek) jelentkezésének összegyűjtésére a lakosságcsere-egyezmény által biztosított három hónapos határidő. A Csehszlovák Áttelepítési Bizottságnak eddig az időpontig 90 090 személy jelentkezését sikerül összegyűjtenie. június 25.