Az SzN e napi vezércikkében Révai József megismétli a Baloldali Blokk levelében foglalt követeléseket: a reakciósnak mondott kisgazda főispánok és Pfeiffer Zoltán államtitkár leváltását, a párt sajtópolitikájának megváltoztatását.

  1946.

  június 28.

  Székelyudvarhelyen megkezdődik az MNSZ második kongresszusa. — A háromnapos kongresszuson elfogadják az MNSZ nemzetiségi statútumát. Mikó Gábor kolozsvári piarista tanár felveti a székelyföldi autonómia tervét, és bírálja a vezetőséget, amiért az nem képviseli a tömbmagyarság (Székelyföld) érdekeit. Nagy Géza élesen tiltakozik a székely autonómia terve ellene, mert szerinte az „magyar gettó” lenne. — A zárónapon a Szövetség kommunista vezetőségének munkáját és addigi politikáját ellenző helybeli polgárok, kisiparosok és a városkörnyéki földművesek tüntetésükkel megzavarják a sporttelepen tartott nagygyűlést. A gyűlés résztvevőinek többsége szintén csatlakozik a tiltakozókhoz, és Erdély önállóságát követeli. — A kongresszusra készült jelentés szerint a szövetség taglétszáma ekkor 449 ezer fő. Erdély területén ez időben 1680 alsó fokú és 127 középfokú magyar iskola működik.

   Vlagyimir Szviridov altábornagy, a SZEB helyettes elnöke e napra keltezett levelet ír a magyar kormánynak. A szovjet katonák elleni merényletekre hivatkozva azt „ajánlja”, hogy a kormány oszlassa fel és tiltsa be a „fasisztabarát” egyesületeket és szervezeteket; tisztítsa meg az FKgP ifjúsági szervezetét a „fasiszta elemektől”; állítsa bíróság elé a „terrorista csoportok felbujtóit”; távolítsa el az állami szolgálatból Pfeiffer Zoltánt és másokat, köztük négy kisgazda főispánt, akik közismertek „fasisztabarát tevékenységükről”; vonja lajstromozás és igazoltatás alá az országban működő valamennyi társadalmi szervezetet; tiltsa meg a katolikus papságnak, hogy a Szu és a Vörös Hadsereg ellen propagandát folytasson. július 2. július 7.

    A lakosságcsere-egyezményben biztosított egy hónapos póthatáridő lejártával Csehszlovákia új, 97 610 nevet tartalmazó jegyzéket nyújt át Mo-nak a Csehszlovákiába áttelepülni szándékozók listájával. A későbbi visszajelentkezések és a névjegyzék pontosítása után az áttelepülni szándékozó szlovákok száma csehszlovák adatok szerint 95 421-re, magyar adatok szerint 95 724-re módosul. A névjegyzék átvizsgálása során arról 29 950 személyt törölni kell, mert felvételük nem felel meg a lakosságcsere-egyezménynek (nem cseh vagy szlovák nemzetiségűek, hadifoglyok, halottak stb.). július 10.