A békekonferencia magyar és román területi és politikai bizottságának együttes ülésén Auer Pál magyar követ előterjeszti Mo javaslatait. Tovább csökkentve a magyar igényeket, 5000 helyett 4000 négyzetkilométernyi területet kér, ami kb. félmillió embert, 67%-ban magyar lakosságot, és néhány határ menti várost érintene. Emellett javasolja, hogy a Székelyföld, az ENSZ garanciája mellett, kapjon széles körű helyi önkormányzatot. szeptember 5.

    Kivégzik Hindy Iván v. vezérőrnagyot.1

    1. 1) Hindy 1944. október 15-én letartóztatta elöljáróját, Aggteleky Béla altábornagyot, a bp-i I. hadtest kormányzóhű parancsnokát. A nyilas hatalomátvétel után altábornagy, Bp teljhatalamú katonai parancsnoka; már vezérezredesként került szovjet hadifogságba.