1947.

május 30.

Romániában közzéteszik az új állampolgársági törvényt, amely kimondja, hogy román állampolgárok lehetnek mindazok, akik 1920. szeptember 20. után az állam joghatósága alá tartozó területeken lakóhellyel rendelkeztek, vagy azelőtt ezen a területen születtek, vagy olyan szülőktől származnak, akiknek a fenti időpontban az említett területen volt a lakóhelyük. Ezzel rendezik mintegy 200 ezer erdélyi magyar állampolgárságát. A 2. szakasz értelmében továbbra sem kaphatnak állampolgárságot azok, akik önként léptek olyan idegen állam szolgálatába, amely az Egyesült Nemzetek ellen harcolt, vagy ilyen állam katonai vagy katonai jellegű alakulatának (pl. Levente-szervezet) tagjai voltak. 1948. július 7.

  Balogh István miniszterelnökségi államtitkár telefonon azt kéri Nagy Ferenctől, hogy ártatlansága kinyilvánítása mellett levélben mondjon le; Nagy ebbe beleegyezik, azzal a feltétellel, ha utána küldik kisfiát és letartóztatott titkárát. június 1. Rákosi Mátyás az MTI-vel közölteti a miniszterelnök lemondásának tényét. május 31.

   A távollevő miniszterelnököt helyettesítő Rákosi Mátyás által összehívott rendkívüli minisztertanács felszólítja Nagy Ferencet, hogy azonnal térjen haza Svájcból, és tisztázza magát a személyét ért vádak alól. Rákosi közli a miniszterekkel: Vlagyimir Szviridov altábornagy elutasította a magyar kormány kérését, hogy Kovács Bélát adják át a magyar hatóságoknak; válaszához Szviridov olyan, Kovács Béla kihallgatásáról felvett jegyzőkönyveket csatolt, amelyek Rákosi meglátása szerint terhelő adatokat tartalmaznak Nagy Ferenc miniszterelnökre is. május 29. Az ÁVO letartóztatja Kapócs Ferencet, Nagy Ferenc titkárát. május 30.

    1947.

    május 27.

    A belügyminiszter kötelezi a rendőrhatóságokat, hogy minden eszközzel (helyiség- és telefonhasználat, személyi állomány rendelkezésre bocsátása) támogassák az ÁVO munkáját; felhív annak tudomásul vételére, hogy az ÁVO nem a rendőrség alárendelt szerve.