1948.

június 29.

XII. Pius pápa Nominatio substitutorum kezdetű szentszéki rendelkezésével arra utasítja a megszállt kommunista országokban működő, joghatóságuk gyakorlásában akadályozott püspököket, hogy mihamarabb nevezzenek ki két helyettest (ordinarius substitutus) maguk mellé; a megyéspüspök felfüggesztése, letartóztatása, száműzetése stb. esetén ezeknek a helyetteseknek kell átvenniük az egyházmegye kormányzását, mégpedig úgy, hogy a főpásztor akadályoztatása esetén az első helyettes lép a helyébe, de ő is rögtön megnevezi (második) utódát. 1949. június 21.

    Nyilvánosságra hozzák a Kominform határozatát, amely elítéli a jugoszláv politikát, és a JKP-t kizárja a szervezetből; a határozat felhív Jugoszlávia kollektív blokádjára, és Tito hatalmának megdöntésére. Az iroda székhelyét Belgrádból Bukarestbe helyezik át. Jugoszlávia és a szovjet blokk országai között több évre megromlik a viszony.

      Valutareformot jelentenek be Németország szovjet megszállási zónájában. — Varsóban megkezdődik a Szu, Albánia, Bulgária, Csehszlovákia, Jugoszlávia, Lengyelország, Mo és Románia külügyminisztereinek tanácskozás a német kérdésről. A határozat a békeszerződés aláírását, össznémet kormány felállítását, a Ruhr-vidék feletti nemzetközi ellenőrzést és a német jóvátételi kötelezettségek teljesítését szorgalmazza.