1948.

szeptember 30.

E hónapban Veres Péter honvédelmi miniszter nyugállományba helyezi Soltész Elemér tábori püspököt. Utódává Szimonidesz Lajost nevezi ki.1 1949. március 2. Személyével a protestáns egyházi vezetők nem értenek egyet.

  1. 1) Szimonidesz 1909–1922 között Nagybörzsönyben (Pest vm.) volt ev. lelkész. A Tanácsköztársaság idején a helyi tanács és a direktórium elnöke volt, ezért eltávolították állásából. A húszas évek végétől rendszeresen publikált baloldali lapokban, kapcsolatban került a szociáldemokratákkal és más baloldali csoportokkal, József Attilával és Illyés Gyulával röplapot írt a halálbüntetés ellen. A holokauszt idején sok zsidó életét megmentette. 1952-ben a történettudományok kandidátusa lett.

1948.

szeptember 26.

Kiutasítják Mo-ról Paul Ruedemannt, a MAORT elnökét és George Bannantine-t, az amerikai részvényesek megbízottját, akik letartóztatásuk után beismerő vallomást tettek. — Bécsbe érkezésük után közjegyzők előtt eskü alatt azt nyilatkozzák, hogy vallomásukat kikényszerí-tették, ezért azt semmisnek tekintik.

    Ortutay Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter rendelete kimondja, hogy „…az általános iskola és egyben a serdülő ifjúság egyetlen demokratikus mozgalma az Úttörőmozgalom, amely a MINSZ tagszerve, a magyar népi demokrácia egyetlen hivatott gyermek és serdülő ifjúsági mozgalma”. A rendelet az általános és népiskolai igazgatókat felszólítja az úttörőcsapatok megszervezésére, az iskolai egyesületeket, szervezeteket és köröket pedig feloszlatja. december 24.