1949.

március 10.

Megkezdődik az Ogy tavaszi ülésszaka. — Elfogadják az 1949: IX. tc.-et a választójogi törvény módosításáról. Eszerint a továbbiakban az MFNF OT dönt a választásokon induló szervezetekről, és a népfront helyi szervezetei döntenek a választási és a szavazatszedő bizottságok összetételéről. A törvény továbbra is kizárja részvételből azokat, akik „a felszabadulást követően politikai okokból rendőrhatósági őrizetben (internálva) voltak”. — Elfogadják az 1949: XI. tc.-et „a népnek a büntető igazságszolgáltatásban való részvételéről”. július 31.

    Az MDP KV ülésén Rákosi Mátyás beszámol „a reakció vereségéről a Mindszenty-ügyben”, a kulákok „megrendszabályozásának” szükségességéről beszél, és felvázolja a következő fél év politikai ütemtervét. Kijelenti: „Aki nincs velünk, az ellenünk van.” Révai József szerint „…határozottabban … kell kiépíteni az államhatalomnak azokat a szerveit, melyek ennek az erőszaknak az alkalmazására valók”. A KV meghosszabbítja a tagfelvételi zárlatot. május 31.