1949.

március 15.

Ülésezik a Magyar Függetlenségi Népfront első országos kongresszusa. 1954. október 23. A még létező pártok (NPP, FKgP, FMDP, MRP) elfogadják az MDP vezető szerepét, valamint azt, hogy a májusi ogy-i választásokon közös programmal indulnak és közös jelölteket állítanak. május 15. Elnök Rákosi Mátyás, alelnök Dobi István és Erdei Ferenc, főtitkár Rajk László, jegyző Barcs Sándor. — Az SzN, Rákosit idézve, „A mi országunk nem rés, hanem erős bástya a béke frontján” címmel közöl tudósítást.

    1949.

    március 21.

    Bp-en a járási, megyei és bp-i titkárok, a központi apparátus és intézmények vezetői részvételével összeül az I. úttörő össztitkári értekezlet. — Másnap tízpontos határozatot fogadnak el a mozgalom céljairól; fő feladatként a tanulmányi munka javítását és az „új, művelt, szocialista erkölcsi ifjúság” nevelését jelölik meg.