Megszűnik a Népbíróságok Országos Tanácsa. A be nem fejezett ügyeket átteszik a Bp-i Büntetőtörvényszékhez, s az ítéleteket már itt hozzák. 1951. január 1. — A népbíróságok 1945. február 3-ától e napig 59 429 fő ügyét tárgyalták; 55 322 ügyet fejeztek be; a vádlottak közül 167 fő kapott életfogytiglani büntetést, 477 főt halálra ítéltek, 189-et kivégeztek.1

  1. 1) Zinner, Tört. Szemle.

1950.

március 25.

Az Mt 84/1950. sz. rendelete intézkedik a mo-i német nemzetiségű lakosság teljes jogegyenlőségéről. A rendelet kimondja: „Az áttelepítés hatálya alá eső mindazok a személyek, akik nem telepíttettek át, úgy szintén azok, akiknek áttelepítésére sor került ugyan, de a jelen rendelet hatálybalépésekor Magyarországon tartózkodnak…, magyar állampolgárok és a Magyar Népköztársaságnak a többiekkel minden tekintetben egyenlő jogú polgárai.”

    1950.

    március 23.

    A Bp-i Megyei Bíróság Olti Vilmos vezette tanácsa a Rajk-per mellékperének számító „svájci perben” első fokon halálra ítéli Vági Ferencet, a miniszterelnökségi sajtóosztály v. vezetőjét. Vádlott-társai közül Varga Endrét életfogytiglani, 14 társukat 3–15 évi fegyházbüntetésre ítélik.1 május 20.

    1. 1) Varga Endre, 130. Az Államszocializmus szerint az ítélet március 27-én született.