Az 1950: 23. tvr. az egyetemi hittudományi karoknak az egyházak részére való átadásáról rendelkezik. „…a budapesti, debreceni és pécsi egyetem hittudományi karát az 1949–1950. tanév végével le kell választani az egyetem szervezetéből és további rendelkezés céljából az illetékes egyházaknak kell átadni.” augusztus 23.

    Szlovákiában megszüntetik a szlovák iskolák melletti magyar osztályokat, s engedélyezik, hogy azokon a helyeken, ahol azt a magyar gyermekek szülei kérik, önálló magyar tannyelvű óvodákat, elemi és középiskolákat hozzanak létre. A megbízotti hivatal másnap határozatot hoz önálló magyar tannyelvű gimnáziumok és szakiskolák, esetleg párhuzamos magyar osztályok létesítésének lehetőségéről. szeptember 1.

      Újrakezdődnek a katolikus egyház és a kormány közötti tárgyalások. június 29. A delegáció tagja az egyház részéről Grősz József kalocsai és Czapik Gyula egri érsek, Hamvas Endre csanádi püspök, Sárközy Pál pannonhalmi kormányzó apát, Sík Sándor piarista tartományfőnök és Schrotty Pál ferences rendfőnök; a felek a megállapodás aláírásáig összesen hét alkalommal találkoznak. július 4.