1950.

augusztus 31.

E hónap folyamán a kistarcsai internálótáborból újabb 150–200 foglyot szállítanak a recski kényszermunkatáborba, hogy meggyorsítsák a tábor építését. — Megszűnik a Fórum c. folyóirat. — Leváltják a Csillag c. folyóirat szerkesztőbizottságát és Németh Andor főszerkesztőt. A felelős szerkesztő Aczél Tamás; a szerkesztőbizottság tagjai: Benjámin László, Király István, Lukács György, Szabó Pál, Veres Péter.

    1950.

    augusztus 30.

    A kormány nevében Darvas József vallás- és közoktatásügyi miniszter, a katolikus püspöki kar nevében Grősz József kalocsai érsek aláírja az állam és az egyház megállapodását. Eszerint a kormány 18 éven át arányosan csökkenő összeggel támogatja az egyházat; vállalja a papság illetményének kifizetését; az egyház 4 hittudományi főiskolát, 6 fiú- és 2 leányiskolát (összesen 8 középiskolát) tarthat meg. A megállapodást nem teszik közzé a Magyar Közlönyben. szeptember 7.