1951

1951.

január 6.

Az Mt rendelete felállítja a Népművészeti Intézetet igazgatója Széll Jenő), amelynek feladata a kulturális tömegmozgalom támogatása. — Az Mt ugyancsak e napon kihirdetett rendelete az MTA felügyelete alá helyezi a Magyar Csillagvizsgáló, a Történettudományi és a Tihanyi Magyar Biológiai Intézetet.

    1951.

    január 9.

    Kirobban az ún. „selejtlista-botrány”: a Népművelési Minisztériumban több jegyzéket készítenek a könyvtárakból kivonandó és betiltandó szépirodalmi művekről; a listára a magyar és a világirodalom számos klasszikus remeke is felkerül a kötet előszava vagy a fordító személye miatt.