1951.

január 31.

Az ún. „újhatvani lázadás” (a hatvani ferences rendház v. tagjai és a letartóztatásukkor őket védelmezni próbáló hívek) ügyében Kriszten Rafael v. házfőnököt életfogytiglani (1952. április 20.), Veres Gézát 12 évi, Zsiga Kerubint és Tarcza Aurélt 10 évi börtönre ítélik. A világi egyházközség tagjai közül Karácsonyi Sándor 10 évi, Garami József és Fillér Rezső 5 évi szabadságvesztést kap.

  A SZOT Elnöksége határozatot hoz a szakszervezeti sportegyesület-típusok létrehozásáról: a sportklubok ágazatonként, Vasas, Bányász, Vörös Lobogó (textilipar), Építők, Lokomotív, Előre (közlekedés), Szikra (vegyipar), Petőfi (közalkalmazottak), Kinizsi (élelmiszeripar), Vörös Meteor (kereskedelem és pénzügy) néven működnek tovább. A régi egyesületek közül az FTC a Bp-i Kinizsi (1956. december 17.), a már egy éve Bp-i Textiles néven szereplő MTK a Bp-i Vörös Lobogó nevet kapja. Központi sportegyesületbe vonják össze az egyetemi és főiskolai sportolókat is.

   Az Mt rendelete értelmében „az orvostudományi karok kiválnak a tudományegyetemek szervezetéből, és az 1951. évi február hó 1. napjától az egészségügyi miniszter felügyelete és irányítása alatt, mint budapesti, szegedi, debreceni, illetőleg pécsi orvostudományi egyetem önállóan folytatják működésüket”.

    1951.

    január 17.

    Moszkvában befejeződik a szocialista országok vezetőinek katonai tanácskozása. A harmadik világháború elkerülhetetlenségére hivatkozva, elfogadják a nagyarányú hadseregfejlesztésre vonatkozó sztálini javaslatot, azaz gazdaságaik, hadiiparuk és hadseregeik 1956-ra tervezett fejlesztésének három év alatt történő teljesítését.