Mintegy 4300 huszonéves „politikailag megbízhatatlan” (C-kategóriás) sorkötelest hívnak be munkaszolgálatra a „hadtáp” alakulatokhoz.1

  1. 1) Az ekkor bevonultak csak 1953 őszén, a törvényes katonai szolgálati időt meghaladó 27 hónap után szereltek le.

1951.

július 21.

A katolikus megyés főpásztorok és segédpüspökök, az érseki és püspöki helynökök, valamint a megmaradt szerzetesrendek főnökei leteszik az esküt a Magyar Népköztársaságra és az alkotmányra. Kisberk Imre székesfehérvári segédpüspök megtagadja az eskütételt.

    A Bp-i Megyei Bíróság, a keresztény szakszervezetekkel való leszámolás jegyében, ítéletet hirdet a „Grősz-féle szervezkedéshez” kapcsolt ún. BSZKRT-vonal ügyében. Romvári Istvánt, a BSZKRT Keresztényszocialista Szakszervezetének v. titkárát halálra (szeptember), 15 vádlott-társát 2–15 évi börtönre ítélik.1 — Közülük a 15 évre ítélt Czermann Lajost 1956 után kivégzik. 1959. március 28. — Nahle Magdolnát, az előző napon halálra ítélt Papp Ervin menyasszonyát, 6 évi börtönre ítélik.

    1. 1) MKL.