1951.

szeptember 17.

Bukarestben a katonai törvényszék ítéletet hirdet a „nagy vatikáni kémper” néven elhíresült koncepciós perben. Pacha Ágoston (Bukarest által el nem ismert) temesvári megyéspüspököt 18 évi (1954. november 4.), Schubert József bukaresti ordinarius substitutust életfogytiglani fegyházra, Boros Béla ordinarius substitutust életfogytiglani kényszermunkára ítélik.

    1951.

    szeptember 11.

    Megjelenik az 1951: 26. tvr. a tudományok doktora tudományos fokozat bevezetése, és az egyetemi oktatói, valamint a kutatóintézeti kutatói állások, illetőleg fokozatok szabályozása tárgyában; létrehozza a „tudományok doktora” címet és az ösztöndíjas aspirantúra intézményét; a korábban bevezetett kandidátusi és a most létrehozott doktori fokozatot az MTA ítéli oda. 1959. október 3. „A tudományos utánpótlás tervszerű biztosításának első lépéseként a Szovjetunió élenjáró tudományos káderképzésének példájára (…) a kezdő kutatók részére bevezette a tudományok kandidátusa fokozatot. Ezen túlmenően azonban a Szovjetunió tapasztalatai alapján be kell vezetni a magasabb tudományos teljesítmények elismerésére a tudományok doktora tudományos fokozatot. (…) A régi rendszerű doktori címeknek az eddig érvényben volt szabályok szerinti adományozása az orvosi egyetemeken 1952. január 1-től kezdve, a többi karon, amennyiben már korábban meg nem szűnt, a rendelet hatálybalépésekor megszűnik. A jövőben az oklevéllel eddig járt doktori cím helyett az okl. megjelölést kell használni (pl. okl. orvos, okl. jogász).” 1956. december 1.