1952.

május 26.

Bukarestben megkezdődik az RMP KB kétnapos ülése. — A „hazai kommunisták”, a már érzékelhető szovjet antiszemita hullámot meglovagolva, háttérbe szorítják a párt „moszkovita”, döntően nemzetiségi politikusok (Luka László/Vasile Luca, Ana Pauker, Teohari Georgescu) vezette szárnyát; felülkerekedik Gheorghe Gheorghiu-Dej (június 2.) „nemzeti kommunista” vonala. augusztus 16.

    Az USA, Nagy-Britannia, Franciaország és az NSZK kormányai Bonnban különszerződést írnak alá az NSZK egyenjogúságának elismeréséről. — A nyugatnémet aláírásra hivatkozva az NDK-ban lezárják a szovjet zónahatárt.

      Pozsonyban megkezdődik a Csemadok III. országos közgyűlése. 1966. június 4. — Lőrincz Gyula elnök elítéli a magyarság körében mutatkozó „elkülönülési” szándékot, amely éppoly helytelen törekvés, mint a szlovák burzsoá nacionalizmus, s felszólítja az egyesület tagságát a szeparatista, nacionalista elemektől való megszabadulásra. Az egyesület tagjainak száma 34 985, helyi szervezeteié 380.