1952.

október 30.

A Bp-i Hadbíróság ítéletet hirdet a Pártőrség-perben.1 Sándor István szalézi szerzetest, Zana Albert áv. őrmestert, Ari László áv. őrmestert és Farkas Ferenc áv. hadnagyot halálra (1953. június 8.) ítélik. Hegedűs Hajnalka 15 éves tanuló 8 évi, Pál Sándor áv. őrmester 15, Hosszú Béla és Guzi Imre áv. alhadnagyok 15, Bodocs Pál áv. őrmester 12, Horváth István és Ruzsinszky József áv. őrmester 8, Pokorni János technikus 12, Ádám László szalézi tartományfőnök 15, Varga György Aladár lelkész 10, Szitkei Károly lelkész 10, Dániel Tibor kispap2 5 évi börtönt kap. 1953. március 12.

  1. 1) Korábbi források (Fehérváry, 108.; az ő adatai alapján az MKL is) a per kezdetének [?] időpontját 1953. május 29-ére tették. Az újabb dátum forrása: MNO, 2002. augusztus 7.; lásd még a Rettegés az örökségük c. dokumentumfilmet. Ezt az időpontot közli a szalézi rend honlapján található életrajzi kronológia is, s egyúttal pontosan megadja a további dátumokat is; lásd http://www.szaleziak.hu/sandoristvan/HU/.

  2. 2) Neve Fehérvárynál Dánielfyként szerepel. — Az újabb adatok szerint Dániel Tibort a börtönben agyonverték.

1952.

október 28.

A Bp-i Hadbíróság megkezdi az ún. Pártőrség-ügy1 tárgyalását. október 30.

  1. 1) Az ÁVH besorozott állományából 1949-ben állították fel a kezdetben néhány száz fős Pártőrséget. Tagjai közé árvaházi fiatalokat is válogattak. Így kerültek e testületbe a szalézi rend újpesti árvaházában nevelkedettek, akik közül többen szolgálatuk idején is kapcsolatban maradtak Sándor István szalézi szerzetessel.

Bp-en felszámolják a magánpékeket: 206 pékséget államosítanak. — Az akció része az államosítás utolsó szakaszaként a kiskereskedők és kisiparosok ellen indított hadjáratnak. A magán-élelmiszerkereskedelmet teljesen felszámolják, 580 engedélyt bevonnak; 435 vendéglátóhelyet államosítanak.

    1952.

    október 23.

    Ülést tart az MDP KV. A határozat szerint Sztálinnak „A szocializmus közgazdasági problémái a Szovjetunióban” c. művét és az SZKP XIX. kongresszusa irányelveit a magyar viszonyokra alkalmazva a párt politikai, ideológiai, gazdasági, kulturális munkájának vezérfonalává kell tenni. A tanulságok levonására alakuló bizottság elnökévé Rákosi Mátyást választják.