Bp-en megkezdődik a Magyar Szakszervezetek XVIII. kongresszusa. 1958. február 28.A főtitkári beszámoló megállapítja: „A[z MDP] PB határozata a szakszervezeti vezetés hibáinak gyökerét a szociáldemokratizmusban jelölte meg. […] Szakszervezeti funkcionáriusainknak állandó forradalmi éberséget kell tanúsítaniok, keressék a hibák mögött az ellenséget, ismerjék meg az ellenség módszereit és neveljék az ellenség felismerésére, állandó éberségre a dolgozó tömegeket.” — A SZOT elnökévé Kristóf Istvánt, titkárrá Cseterki Lajost, Gáspár Sándort, Török Istvánt, Varga Jánost és Zentai Ernőt választják.

    Ülést tart az MDP KV. Rákosi Mátyás referátumot tart a politikai helyzetről, a párt feladatairól, gazdasági kérdésekről, valamint a letartóztatott Péter Gábor és társai ügyéről. Kovács Istvánt és Vas Zoltánt visszahívják a PB-ből; helyükre Ács Lajost és Kristóf Istvánt választják.1

    1. 1) Ekkor a PB 16 tagú volt: Ács Lajos, Apró Antal, Farkas Mihály, Gerő Ernő, Harustyák József, Hegedűs András, Hidas István, Horváth Márton, Kiss Károly, Kristóf István, Nagy Imre, Rákosi Mátyás, Révai József, Rónai Sándor, Szabó István, Vajda Imre, Zsofinyecz Mihály.