1953.

július 31.

Az Mt jóváhagyja az új BM Kollégiumának tíz tagjára tett előterjesztést. A tagok: Piros László áv. vezérőrnagy, a miniszter első helyettese; Dékán István áv. ezredes, miniszterhelyettes; Györe József miniszterhelyettes; Ács Ferenc áv. ezredes, a Személyzeti Főosztály vezetője; Valencsák János áv. ezredes, a Határőrség és a Belső Karhatalom parancsnoka; Berecz Béla áv. vezérőrnagy, az Anyagi és Technikai Főosztály vezetője; Kucsera László áv. alezredes, a Kémelhárító Osztály vezetője; Gazdik Gyula áv. alezredes, a Hírszerző Osztály vezetője; Balázsi Béla áv. őrnagy, a Vizsgálati Főosztály vezetője; Pőcze Tibor r. vezérőrnagy, országos rendőr-kapitány.

  1953.

  július 27.

  Panmindzsonban aláírják a koreai háború végét jelentő fegyverszüneti megállapodást. A két Korea közötti demarkációs vonal lényegében megegyezik a háború előtti, a 38. szélességi fokon húzódó határvonallal.1

  1. 1) Az ekkor kijelölt demarkációs vonal máig a két Korea államhatára.

  Az Mt, a kormányprogrammal összhangban, az állami kezelésben lévő lakóházak felújítására (az eddigieken felül) további 100 millió Ft-ot irányoz elő. — A végrehajtás szervezetlensége miatt az év végéig a 812 tatarozásra kijelölt, illetőleg a 417 munkába vett épületből mindössze 30 házon fejezik be a legszükségesebb javításokat.

   Az 1953: 11. tvr. közkegyelmet hirdet a 2 évnél rövidebb büntetéssel sújtott politikai bűntettekre, kivéve a háborús, a népellenes, a népi demokratikus államrend elleni bűnöket és a hűtlenséget. A katonai büntetőeljárás alá vont személyek szabadságvesztés-büntetésük felére részesülnek kegyelemben. augusztus 16.