1953.

augusztus 28.

Kihirdetik az 1953: 16. tvr.-t a rendőrségi bíráskodás megszüntetése és a kihágási eljárásra vonatkozó egyes rendelkezések módosítása tárgyában. A jogszabály kimondja, hogy „az állam-polgárokra szabadságvesztés-büntetést csak a bíróságok és csak a bíróságok részére megállapított eljárási szabályok szerint szabhatnak ki. Ennek érdekében meg kell szüntetni a rendőrségi kihágási bíráskodást és a helyi tanácsoknak kihágási ügyekben elzárás kiszabására vonatkozó jogkörét.”

  A kárpátaljai Ilosfa határában agyonlövik Orosz Pétert, aki a szintén meggyilkolt Romzsa Tódor püspök utódaként lett a munkácsi g. kat. egyházmegye apostoli kormányzója.1

  1. 1) A regi.mindszenty.katolikus.hu szerint Orosz püspököt augusztus 23-án gyilkolták meg.

  1953.

  augusztus 27.

  A romániai Előre c. lap egyik tudósításában az olvasható, hogy a Magyar Autonóm Tartományban minden olyan községben, ahol legalább 20 tanuló van, magyar tannyelvű elemi iskola működik; a tartományban eszerint összesen 569 magyar és 212 román tannyelvű iskola található.

   1953.

   augusztus 25.

   A BM Kollégiumának e napi ülésére készült jelentés szerint a közkegyelmi rendelet alapján augusztus 16-áig 8835 fő hagyta el a börtönöket és az államvédelmi szervek internálótáborait. A testület határozata ugyanakkor előírja, hogy a közkegyelem alapján szabadulókat operatív hálózati ellenőrzés alá kell helyezni.