1953.

szeptember 25.

Közzéteszik a földművelésügyi miniszter rendeletét, amely megkönnyíti a termelőszövetkezetből való kilépést és a termelőszövetkezetek feloszlatását. A rendelet kimondja, hogy kilépni csak a közös termény betakarítása és az őszi kenyérgabona elvetése után lehet.1

  1. 1) 1953 júniusáig 100 ezer tag lépett ki. 1953 decemberéig a tsz-tagok száma kb. 30%-kal tovább csökkent, és 500 termelőszövetkezet bomlott fel.

1953.

szeptember 19.

A tsz-ek megszilárdítása és munkaerő-szükségletük biztosítása érdekében az Mt határozata a szén-, érc- és bauxitbányászat, valamint a kohászat kivételével arra kötelezi a vállalatigazgatókat, hogy a téeszek írásbeli kérelmére engedjék vissza a két évnél nem régebben náluk dolgozó, nem szakmunkás v. tsz-tagokat. szeptember 25.