1953.

november 28.

A Munka Törvénykönyve végrehajtása tárgyában kiadott 53/1953. sz. Mt-rendelet húsvét hétfőjét1 és karácsony másodnapját (december 26-át) nem említi a munkaszüneti napok sorában.

  1. 1) Van olyan adat, hogy húsvét hétfőjét ekkor ismét munkaszüneti nappá nyilvánították, majd Nagy Imre bukása után ismét munkanap lett.

Az 1953: 25. tvr. módosítja és kiegészíti a Munka Törvénykönyvét. A tvr. a vállalatigazgató előzetes írásbeli jóváhagyása mellett lehetővé teszi, hogy a munkavállaló foglalkoztatása mellett második állást, mellékfoglalkozást vállaljon, valamint havi 8 órára korlátozza a túlóráztatást.

    1953.

    november 23.

    Piros László belügyminiszter-helyettes e napon kelt feljegyzése szerint az amnesztia során a polgári és katonai börtönökből 15 761, a rendőrségi internálótáborokból 478, az ÁVH táboraiból 5075 fő szabadult; a hortobágyi táborokból 7281 főt engedtek szabadon, és feloldották 13 670 kitelepített kényszerlakhelyhez kötését.