1954.

január 24.

Kihirdetik az Ogy által elfogadott törvényeket. 1954: I. tc. a lakosság bejelentéseinek intézéséről. 1954: II. tc. a Magyar Népköztársaság bírói szervezetéről; megyei bírósági hatáskörben a Bp-i Megyei Bíróság helyett megalakul a Fővárosi Bíróság. 1957. április 3. 1954: III. tc. a Város- és Községgazdálkodási Minisztérium felállításáról.

    A nagyváradi hadbíróságon megkezdődik az 1949-ben, illetőleg 1952-ben újra letartóztatott Csőgör Lajos, a marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Intézet v. rektora, Jordáky Lajos v. egyetemi tanár, Demeter János v. egyetemi tanár, és Balogh Edgár, a Bolyai Tudományegyetem v. rektora elleni per. április 13.