Változások történnek az Írószövetség vezetésében: elnök Darvas József helyett Veres Péter; első titkár Kónya Lajos helyett Erdei Sándor; titkárok: Barabás Tibor, Kónya Lajos, Méray Tibor, Urbán Ernő. július 7–8. Az Írószövetség pártszervezetét az MDP Bp-i Bizottsága hatáskörébe helyezik.

  Az MDP PB ülésén Gerő Ernő javaslatot tesz Kállai Gyula ügyének felülvizsgálatára.1 A testület egyúttal döntést hoz Kádár János és társai, a Márciusi Front v. tagjai, valamint az elítélt és kivégzett tábornokok ügyének felülvizsgálatáról.2 április 1. május 6.

  1. 1) MDP-ülések, II, 42.

  2. 2) Baráth, Gerő, 154.

  1954.

  március 22.

  Közzéteszik az Mt határozatát a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatalának megszervezéséről. A hivatal sajtórendészeti feladatokat lát el, rendelkezik a sajtónak szánt papírmennyiségről, ellenőrzési és felügyeleti jogot gyakorol többek között a Magyar Rádió és az MTI felett. 1955. június 23. — Szántó Zoltán párizsi nagykövetet megbízzák a hivatal vezetésével; helyettesévé később Vásárhelyi Miklóst nevezik ki.