1954.

július 28.

A PB határozata nyomán, Nagy Imre távollétében, Gazdaságpolitikai Bizottság alakul. A bizottság elnöke Gerő Ernő, titkára Friss István;1948-tól mindketten vezető szerepet játszottak az MDP katasztrofális következményekkel járó gazdaságpolitikájának alakításában. A bizottság a Nagy Imre által képviselt gazdaságpolitikai irányvonal céljai elleni támadás bázisa lesz. augusztus 25.

  1954.

  július 22.

  Az LB Molnár Erik vezette különleges tanácsa Kádár János, Donáth Ferenc, Haraszti Sándor és Kállai Gyula perújítási ügyét tárgyalja. A tanács a vádlottakat az ellenük az 1951–1952-es perben megfogalmazott vádak alól felmenti. Valamennyien még aznap szabadlábra kerülnek.1 július 23.

  1. 1) Huszár, Kádár, 1, 207.

  1954.

  július 20.

  A Duna árhulláma áttöri a Győrt védő körtöltést, és elönti Győr külvárosát, Révfalut. — A Szigetköz 65 ezer kh területéből 35 ezer kh víz alá kerül. Az 5690 lakóházból 1387 ház romba dől, 2043 megrongálódik, összesen 3430 épület szenved árvízkárt. Az árvíz sújtotta területekről 30 ezer embert kell ideiglenesen kitelepíteni. — Az 1954. évi árvízi védekezés összes költsége és az okozott kár 525 millió forint.1

  1. 1) Lásd www.bosnagymaros.hu/dokumentumok/a-szigetkoz-vizei/9.

  Befejeződik a genfi konferencia. A Franciaország és a VDK által aláírt tűzszüneti egyezményben a franciák elismerik Vietnam függetlenségét; az országot a 17. szélességi fok mentén ideiglenesen déli és északi zónára osztják. A megállapodás szerint a francia csapatok a 17. szélességi foktól délre, a Viet Minh csapatai pedig attól északra tartózkodhatnak. — Északon a Ho Si Minh vezette kommunisták, délen a franciák által támogatott Bao Đại államelnök (korábban császár) birtokolja a hatalmat. 1955. október 23.