Az SzN cikket közöl Jugoszlávia nemzeti ünnepe alkalmából: „Köztudomású, hogy a Jugoszláv Szövetségi Népköztársasággal, ugyanúgy, mint bármely más állammal, normalizálni kívánjuk a kapcsolatainkat”. Az ünnep alkalmából rendezett fogadáson az egész magyar politikai vezetés megjelenik.

  1954.

  november 28.

  Ngy-i választásokat tartanak Csehszlovákiában. A magyar és német lakosság a második világháború utáni parlamenti választások során első ízben járulhat az urnákhoz. A 368 tagú Nemzetgyűlésben 9, a 104 tagú SZNT-ben 13 magyar nemzetiségű képviselő kap helyet. Az SZNT-ben az SZLKP-nak 77, a Szlovák Megújhodás Pártjának 10, a Szabadságpártnak 5 képviselője van, 12 tagja pártonkívüli.

   1954.

   november 26.

   Az FM rendelete a téeszek és az egyénileg dolgozó parasztok számára lehetővé teszi, hogy az aratási és cséplési munkák díjának kivételével, az addig természetben fizetett gépállomási munkadíjakat 200 Ft-os mázsánkénti búzaár alapulvételével készpénzben is kiegyenlíthessék.

    Az Mt Titkárságán Fekete Ferenc, Kopátsy Sándor és Móré András közreműködésével elkészül a „Tézisek a gazdaságpolitikai munkaprogram kialakításához” c. munkaanyag, a „gazdasági reform” egyik első mo-i megfogalmazása.