Gimes Miklós, Fazekas György és Vásárhelyi Miklós a Lapkiadó Vállalat párttaggyűlésén követeli a magyar–jugoszláv viszony tisztázását, a Rajk-per felülvizsgálatát;1 emiatt Gimest és Fazekast kizárják a pártból, Vásárhelyit szigorú megrovásban részesítik. — 1955 tavaszán hasonló tisztogatások folynak a tudományos és kulturális élet minden területén, egyetemeken és főiskolákon, felső és alsó szinten egyaránt.

  1. 1) Más adat szerint a felszólalás 28-án hangzott el (Rainer, Viták, 180.)

1955.

május 23.

Darvas József népművelési miniszter beszédet mond „az ország kultúrmunkásai előtt”, és körvonalazza a „március utáni” időszak művelődés- és irodalompolitikai elveit. Kijelenti, hogy 1953 júniusa után „kezdettől … destruktív, sőt ellenséges bírálattal keveredett a hibák elleni harc”. május 27.