A termelőszövetkezetek minta-alapszabályzatának módosításával jelentősen megszigorítják a kilépés feltételeit. — Ezt követően sorra jelennek meg a korábbi enyhítéseket felszámoló, a parasztság terheit növelő rendelkezések.