1955.

szeptember 30.

E hónap folyamán a Mo-on állomásozó szovjet csapatokat az újonnan felállított Különleges Hadtest alárendeltségébe helyezik; a hadtest feladata az osztrák–magyar határ lezárása és védelme, a közlekedési útvonalak biztosítása. A hadtest állományába tartozik a 2. gépesített lövészhadosztály (Kecskemét, Cegléd, Szolnok stb.), a 17. gépesített lövészhadosztály (Szombathely, Körmend, Győr, Pápa stb.), a 195. vadászrepülő-hadosztály (Veszprém), a 177. bombázórepülő-hadosztály (Debrecen), és a 20. pontonos hidászezred (Duna–Tisza köze). A hadtest törzse Székesfehérvárra települ; parancsnoka Pjotr Lascsenko altábornagy.