1956

1956.

december 31.

Elkészül Fekete Sándor (Hungaricus) „Cikksorozat a magyar nemzeti demokratikus forradalom néhány tanulságáról” c. kéziratának első része; a Hoffmann Gertrud lakásán sokszorosított példányokat Fekete Sándor és Litván György több tucat értelmiségi körében terjeszti.

  1956.

  december 30.

  Kihirdetik az 1956: 35. tvr.-t, amely szerint „a Belügyminisztérium államvédelmi szerveinek megszüntetése folytán az állam belső és külső biztonsága elleni bűncselekmények nyomozása a rendőrség hatáskörébe tartozik”. A rendőrség szolgálatát (a korábbi főosztályok helyett) kapitányságokra tagozódva végzi, és a rendőrségi szervek irányítását, felügyeletét és ellenőrzését a BM ORFK látja el. — A tvr. egyúttal módosítja a rendőrségről szóló 1955: 22. tvr.-t, és immár nyilvános jogszabályban is kimondja az egységes rendőrség létrejöttét. Ezzel lezárul a belügyi és az állambiztonsági szervek 1953-ban kezdődött egységesítési folyamata.

   A kormány Varga István, Rácz Jenő és Bognár József kisgazdapárti szakértőket felkéri a magyar viszonyoknak legjobban megfelelő gazdaságpolitikai program kidolgozásában való részvételre. Vargát a közgazdasági, Ráczot a pénzügyi, Bognárt pedig a külkereskedelmi bizottság vezetésével bízzák meg. 1957. január 6.

    1956.

    december 29.

    Közzéteszik az 1956: 34. tvr.-t az öregségi nyugdíjjal kapcsolatos átmeneti intézkedésekről. „1957. évi január hó 1. napja és 1957. évi március hó 31. napja között öregségi nyugdíj állapítható meg annak a férfinek, aki 58. életévét, illetőleg annak a nőnek, aki 53. életévét már betöltötte, vagy 1957. év folyamán betölti.” 1957. január 8.

     Kihirdetik az 1956: 33. tvr.-t egyes minisztériumok összevonásáról és megszüntetéséről. A Bánya- és Energiaügyi és a Vegyipari Minisztériumot Nehézipari Minisztériummá, a Könnyűipari és az Élelmiszeripari Minisztériumot Könnyűipari és Élelmiszeripari Minisztériummá, az Oktatásügyi és a Népművelési Minisztériumot Művelődésügyi Minisztériummá vonják össze. 1957. január 1. A Begyűjtési Minisztérium, a Város- és Községgazdálkodási Minisztérium, az Állami Gazdaságok Minisztériuma és az Állami Ellenőrzés Minisztériuma az év végével megszűnik. A megszűnő az ÁEH (1959. június 2.) és az ugyancsak megszűnő OTSB (1958. január 12.) feladatkörét a Művelődésügyi Minisztérium veszi át. — Nezvál Ferenc megbízást kap az igazságügyi tárca vezetésére.

      Közzéteszik a kormány 15/1956. sz. rendeletét „a népgazdaság átszervezésével kapcsolatos kérdésekről”. Munkaközvetítő irodákat állítanak fel, és 300-600 Ft összegű munkanélküli segély folyósításáról döntenek.