1956.

február 25.

Befejeződik az SZKP XX. kongresszusa. Az általános határozat meghirdeti a két világrendszer békés egymás mellett élését. Állást foglal „a pártélet lenini normáinak visszaállítása, a párton belüli demokrácia fejlesztése, a kollektív vezetés elveinek a marxista-leninista politika alapján való érvényesítése” mellett, és kimondja: „… a KB feltétlenül helyesen járt el, amikor fellépett a személyi kultusz ellen, … feltárta a szocialista törvényesség megsértésének eseteit, és megtette a szükséges intézkedéseket az elkövetett hibák kijavítására.” A határozat név szerint csak „Berija és cinkostársai bűnös, összeesküvő tevékenységét” említi. — Az esti órákban a kongresszus zárt ülést tart, amelyen csak a kongresszus küldöttei vesznek részt. Nyikita Hruscsov, a KB első titkára négyórás beszédet mond „A személyi kultuszról és következményeiről”. március 16. június 30. A „titkos beszédben” az első titkár nyíltan szól a harmincas évek párton belüli leszámolásairól, a törvénysértéseket Sztálin személyi diktatúrájából eredezteti, s azokért személyesen őt és a belügyi apparátus akkori vezetőit teszi felelőssé. — A „titkos beszédet” Mo-on 1988-ban hozzák nyilvánosságra; ennek ellenére a közvélemény egy része tud róla a külföldről bejuttatott brosúrákból, illetőleg a külföldi rádiók beszámolóiból.

  Az e napon tartott népszámlálás adatai szerint Romániában 1 651 953 személy vallotta magát magyar anyanyelvűnek és 1 589 443 magyar nemzetiségűnek. A történelmi Erdély területén és a Partiumban összesen 1 519 630 magyar anyanyelvű és 1 471 462 magyar nemzetiségű, míg a Bánátban 98 616 magyar anyanyelvű és 92 104 magyar nemzetiségű lakos él.

   1956.

   február 19.

   Isztambulban a magyar labdarúgó válogatott 3:1 arányú vereséget szenved Törökország csapatától.1

   1. 1) Az 1954. júliusi vesztes vb-döntő után a válogatott újabb 18 mérkőzésen veretlen maradt. 1950. június 4-ével kezdődően (Varsóban Lengyelország ellen 5:2) az „aranycsapat” 49 hivatalos mérkőzésen egyetlen vereséget szenvedett.