1956.

szeptember 28.

Taggyűlést tart az Írószövetség. Számosan elégedetlenségüknek adnak hangot a változások, elsősorban a párttag írók vezetésből való kiszorítása miatt. Az MDP Bp-i Bizottságát képviselő  Lovas Márton bírálja Zelk Zoltán beszédének „szovjetellenes felhangjait”. — A taggyűlésen felszólal a szovjet gulágot megjárt és nemrég hazatért Lengyel József, aki először szerepel a nyilvánosság előtt. Lengyel éles szavakkal utasítja el a Lovas által mondottakat, s kijelenti: „Addig nincs egység, amíg azok, akik bűnöket követtek el, nem felelnek bűneikért.”

    A Petőfi Kör vitát rendez „A magyar nevelésügy kérdései” címmel; vitavezető Jóboru Magda és Gosztonyi János. A vita középpontjában a demokratikus pedagógia helyreállítása, a sztálinista módszerek felszámolása, valamint Mérei Ferenc személyi és tudományos rehabilitációja áll. október 10.

      Az MDP PB határozatot hoz Rajk László, Pálffy György, Szőnyi Tibor és Szalai András, a „párt halottai” katonai gyászpompával történő október 6-ai temetéséről. október 3. A temetést szervező bizottság tagja Apró Antal, Bata István, Csébi Lajos, Gáspár Sándor, Kiss Károly, Kovács István, Lukács György, Major Tamás, Marosán György, Mező Imre, Mód Péter, Münnich Ferenc, Vég Béla. — A PB megbízza Szalai Bélát a Nagy Imrével kapcsolatos iratok átnézésével, azzal a céllal, hogy megállapítsák, mely kérdésekben kell önkritikát kérni Nagy Imrétől. A testület a téeszekből való kilépés kérdéséről is tárgyal.