Kádár János és Apró Antal Tatabányán a Szénbányászati Ttröszt munkástanácsának képviselőivel tárgyal. Kádár a munka felvételét szabja a további tárgyalások feltételéül, és a karhatalom megszüntetését elutasítja. A munkástanács fenntartja korábbi követeléseit.

    A Bp-en tartózkodó szovjet vezetők (Szuszlov, Malenkov, Arisztov és Szerov) megállapodnak Kádár Jánossal és Münnich Ferenccel, hogy a felkelők bírósági úton való felelősségre vonását a lehető legsürgősebben meg kell kezdeni. Szerov, Kádár és Münnich kijelöli azt a 6-8 vezetőt, köztük Dudás Józsefet és a Széna téri Szabó Jánost, akiknek statáriális kivégzését szükségesnek tartják.

      Szirmai Ottó értekezletet szervez egy Népköztársaság úti magánlakáson. Jelen van Barna Éva, Cselik Ferenc, Csontos Erzsébet, Petrák Lajos, Pozsár István, Pruha József, Rácz József, Széll Sándor; Csontos a fegyveres harc folytatása mellett száll síkra.