1957.

május 31.

E hónap végéig az 1956. októberi forradalom és szabadságharc leverése után külföldre távozottak (egy 1957. áprilisi összegzés szerint 193 885 fő) közül 11 447 fő (5,9 százalék) hazatért.1

  1. 1) A KSH szűk körben terjesztett kiadványa, a Statisztikai Havi Közlemények 1957/4. száma 151 731 főről közölt adatokat: eszerint az emigránsok 72%-a 15–39 év közötti volt; az emigráló keresők 63,5%-a fizikai, 7,1%-a mezőgazdasági, 25,4%-a szellemi dolgozó, 4%-a egyéb foglalkozású volt.

A Kádár-kormány köszönetet mond a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának; mivel „megszűntek a rendkívüli viszonyok”, felkéri a bizottságot, hogy a folyamatban lévő segélyeket június 30-áig osszák szét, és szüntessék be mo-i tevékenységüket.

    1957.

    május 24.

    Władysław Gomułka és Józef Cyrankiewicz vezetésével, minden nyilvánosságot mellőzve, lengyel párt- és állami küldöttség kezd tárgyalásokat Moszkvában. — Gomułka Nyikita Hruscsov előtt szóba hozza Nagy Imre ügyét, és védelmébe veszi a magyar politikust; az esetleges per ellen annak politikai ártalmasságával, a várható nemzetközi felháborodással érvel, és kijelenti, hogy „Nagy Imre minden bizonnyal nem volt imperialista ügynök”. 1958. május 9.