1957.

július 19.

Az e napon Bp-en aláírt gazdasági egyezmény szerint Csehszlovákia 100 millió rubel hosszú lejáratú hitelt nyújt Mo-nak. A két fél megszünteti a magyar bauxit és timföld szállításáról szóló egyezményt. Ezt követően Mo 1958−1960 között tovább szállít évi 320 ezer tonna bauxitot és 1958-ban 22 ezer tonna timföldet, amiért a csehek árammal fizetnek.

  1957.

  július 17.

  Az LB Népbírósági Tanácsa Vida Ferenc elnökletével a miskolci rendőrkapitányság ostromakor elkövetett népítéletben és lincselésben való részvétel miatt másodfokon halálra ítéli Balázs Géza alkalmi munkást, Komjáti Ferenc rakodómunkást, Lengyel László segédmunkást, Nagy Zoltán bányászt, Sikó Dezső kazánfűtőt, Szász Zoltán bányászt és G. Tóth László segédmunkást. július 20. (A Fővárosi Bíróság Tutsek Gusztáv vezette tanácsa ebben és az ehhez kapcsolt perekben első fokon 14 halálos ítéletet hozott.)

   1957.

   július 16.

   Az Apostoli Szentszék kiközösítés terhe mellett megtiltja, hogy katolikus pap ogy-i képviselői, tanácstagi vagy más politikai tisztséget vállaljon. 1971. október 1. Beresztóczy Miklóst, Horváth Richárdot és Máté Jánost felszólítják, egy hónapon belül mondjanak le képviselői mandátumukról. 1958. február 2. A magyar kormány, jogsérelemként értelmezve a dokumentumokat, nem engedélyezi kihirdetésüket.